Điều khoản dịch vụ trong quá trình sử dụng các dịch vụ của HoaBinh Events

Dưới đây là một số điều khoản quan trọng quý khách cần lưu ý trong quá trình sử dụng các dịch vụ của HoaBinh Events.

1. Các định nghĩa cần biết về HoaBinh Events

1.1. Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế HoaBinh Events là công ty chuyên cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị, sự kiện và cho thuê thiết bị sự kiện

1.2. Hiện nay, HoaBinh Events các dịch vụ sau:

  • Tổ chức hội nghị: Hội nghị khoa học; Hội nghị nhà nước; Hội nghị Y tế; Hội nghị khách hàng; Hội nghị quốc tế…
  • Tổ chức sự kiện: Khai trương; Khánh thành; Khởi công; Động thổ; Ra mắt sản phẩm; Lễ ký kết hợp đồng; Kick-off; Tiệc tất niên; Lễ kỷ niệm…
  • Các hội nghị, sự kiện có thể được tổ chức theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến vfa trực tiếp tuỳ theo nhu cầu của quý khách
  • Cho thuê thiết bị Hội nghị, sự kiện: Âm thanh; Ánh sáng, Trình chiếu; Thiết bị trực tuyến; Thiết bị triển lãm…

1.3. Khách hàng là các công ty, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc sử dụng một trong các dịch vụ được cung cấp bởi HoaBinh Events

quy-trinh-to-chuc-le-ra-mat-san-pham-moi-dam-bao-thanh-cong-3HoaBinh Events - Đơn vị tổ chức sự kiện hàng đầu Việt Nam

2. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

2.1. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn Phí Dịch vụ và chi phí phát sinh (nếu có) cho HoaBinh Events

2.2. Phê duyệt các bản dự án, thiết kế do HoaBinh Events lập trong thời hạn hợp lý đảm bảo cho việc thực hiện công việc của HoaBinh Events theo Hợp đồng không bị chậm trễ hoặc gián đoạn.

2.3. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các mong muốn, tài liệu liên quan đến nội dung, thiết kế cần thiết cho việc thực hiện Dự án theo yêu cầu của HoaBinh Events

2.4. Khách hàng, người đại diện có thẩm quyền đảm bảo việc phối hợp thiết kế và thực hiện công việc với HoaBinh Events được tiến hành một cách kịp thời.

2.5. Trường hợp khách hàng, người đại diện chủ động chậm trễ hoặc gián đoạn việc phối hợp với HoaBinh Events mà không có thông báo trước đến HoaBinh Events, dẫn đến kết quả dự án không đạt như cam kết, HoaBinh Events có quyền gia hạn thời gian thực hiện dự án hoặc tạm dừng triển khai và nghiệm thu dự án trước thời hạn.

2.6. Trường hợp Khách hàng tự ý hủy bỏ hoặc điều chỉnh đối với Dịch vụ hoặc phạm vi công việc của Hợp đồng, mà việc đó gây ảnh hưởng cho việc thực hiện các Hợp đồng đã ký giữa 2 bên thì Khách hàng đồng ý sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, cũng như sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại hoặc tổn thất cho HoaBinh Events (nếu có), đối với tất cả các cam kết, phí huỷ bỏ, khoản bồi thường và các trách nhiệm tài chính khác mà HoaBinh Events phải chịu đối với bên thứ ba.

2.7. Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Hợp đồng.

3. Quyền và nghĩa vụ của HoaBinh Events

3.1. Lập và trình bản kế hoạch dự án theo yêu cầu của Khách hàng và chỉnh sửa, hoàn thiện bản kế hoạch theo yêu cầu.

3.2. Thực hiện theo đúng yêu cầu và tiến độ công việc đã được thỏa thuận cho từng Dự án đã được phê duyệt cho Dự án đó.

3.3. Theo dõi, giám sát việc tư vấn, hỗ trợ với Khách hàng trên các phương tiện truyền thông để đảm bảo việc hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho Khách hàng theo đúng theo bản kế hoạch đã được phê duyệt.

3.4. Hỗ trợ tư vấn cho Khách hàng theo yêu cầu

3.5. Sẵn sàng hỗ trợ Khách hàng trong khả năng cho phép vì sự hợp tác lâu dài giữa hai bên.

3.6. Thông báo kịp thời cho Khách hàng khi xảy ra các vấn đề thời tiết, dịch bênh có thể làm ảnh hưởng đến dự án, chủ động đề ra giải pháp khắc phục hợp lý cho Khách hàng.

3.7. Chịu trách nhiệm hoàn toàn khi có sai sót trong việc thực hiện dự án trước Khách hàng, thông báo cho Khách hàng biết và chủ động đề ra giải pháp khắc phục hợp lý.

3.8. Được quyền chỉ định hoặc thuê lại bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện một phần các công việc được Khách hàng chỉ định thực hiện theo Hợp đồng và các Phụ lục có liên quan.

3.9. Xuất hóa đơn GTGT đầy đủ cho Khách hàng.

3.10. Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Hợp đồng.

4. Sự kiện bất khả kháng

4.1. Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện có thể xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được. Mặc dù đôi Bên đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép. Bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm họa, dịch bệnh, nhiễm xạ hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn hoặc các sự kiện bất khả kháng khác xảy ra theo quyết định của cơ quan nhà nước mà không xuất phát từ lỗi của bất kỳ Bên nào.

4.2. Nếu một trong các Bên không thể thực thi được một phần hay toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng thì Bên đó sẽ phải nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho Bên kia và phải thực hiện mọi nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đó.

4.3. Trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra kéo dài quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại về việc xảy ra sự kiện bất khả kháng thì bất kỳ Bên nào cũng có quyền chấm dứt Hợp đồng bằng việc gửi thông báo trước 01 (một) tháng cho Bên còn lại về ý định chấm dứt Hợp đồng.

5. Bảo mật

Các Bên đồng ý trong suốt Thời hạn của Hợp đồng, tất cả các bản thiết kế, dữ liệu có được thông qua việc thực hiện Hợp đồng phải được bảo mật và không được tiết lộ cho Bên thứ ba nếu không được sự chấp thuận trước của các Bên, ngoại trừ các trường hợp sau:

HoaBinh Events hoặc Khách hàng sử dụng hay tiết lộ thông tin, bản thiết kế có được từ Hợp đồng cho Bên thứ ba nhằm mục đích thực hiện việc Hợp đồng.

HoaBinh Events công bố thông tin về dự án đã thực hiện cho mục đích quảng bá dịch vụ của HoaBinh Events

Các Bên cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

hach-toan-chi-phi-hoi-nghi-khach-hang-1HoaBinh Events đồng hành cùng Sony tại sự kiện ra mắt

6. Chấm dứt Hợp đồng

6.1. Các Bên có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp sau:

Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng.

Một Bên vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng và không sửa chữa vi phạm đó trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên còn lại về việc vi phạm.

6.2. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 6.1 nói trên, các Bên sẽ không được đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

6.3. Trong trường hợp Khách hàng đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng không qua thống nhất của hai bên, Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn cho HoaBinh Events giá trị của Hợp đồng trong một tháng.

7. Điều khoản tranh chấp

7.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có vướng mắc, tranh chấp phát sinh từ hay liên quan đến Hợp đồng, mỗi Bên cần thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và thiện chí vì lợi ích của cả Hai Bên.

7.2. Trong trường hợp không thể giải quyết được bất đồng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam Bên cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.

7.3. Chi phí phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn các phí về bàn bạc giải quyết, án phí, lệ phí, phí thuê Bên thứ ba giải quyết tranh chấp và các loại phí khác trong quá trình giải quyết tranh chấp do Bên thua kiện chịu.

8. Thời hạn Hợp đồng

8.1. Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng được quy định rõ trong Hợp đồng

8.2. Hợp đồng có thể được gia hạn theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên.

8.3. Trường hợp đến thời điểm hết hạn của Hợp đồng, mà có bất kỳ Phụ lục nào đã được ký kết nhưng chưa được thực hiện xong thì Hợp đồng sẽ được tự động kéo dài thêm một quãng thời gian hợp lý để các Bên hoàn tất nghĩa vụ theo Phụ lục đã ký đó.

8.4. Hợp đồng được làm thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản.

9. Quy định và hình thức thanh toán

9.1. Trừ trường hợp hợp đồng được các Bên ký kết cho việc thực hiện Dự án có quy định khác, phí dịch vụ của mỗi Dự án sẽ được thanh toán thông qua chuyển khoản theo lịch trình theo các đợt được quy định cụ thể trong hợp đồng.

9.2. Trường hợp Khách hàng chậm thanh toán theo lịch trình quy định, Khách hàng sẽ phải trả lãi cho bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán chậm trả nào theo mức lãi suất bằng với 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh việc chậm thanh toán. Thời gian Khách hàng chậm thanh toán bao nhiêu ngày thì tương ứng thời gian thực hiện dự án sẽ tự động gia tăng thêm số ngày đó. Trong trường hợp quá chậm trễ trên 14 ngày, HoaBinh Events có quyền tạm dừng triển khai dự án cho đến khi nhận được (các) khoản thanh toán này.

10. Chương trình hội viên thân thiết

Hội viên thân thiết của HoaBinh Events sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi như giảm giá dịch vụ, chính sách khuyến mãi, miễn phí phòng nghỉ, vé máy bay, tour du lịch và đặc biệt được tham gia chương trình tích điểm và đổi điểm vô cùng hấp dẫn.

10.1. Quy chế tích điểm và đổi điểm: Các khách hàng sử dụng dịch vụ của HoaBinh Events sẽ được tích điểm theo từng giá trị dịch vụ sử dụng. Cách tính điểm như sau:

  • Mọi dịch vụ sử dụng với HoaBinh Events đều được tích điểm.
  • Cứ 1.000.000 đồng dịch vụ sử dụng, quý khách hàng sẽ được tính là 1 điểm, 1 điểm sẽ được quy đổi thành tiền là 3.000 đồng. Sử dụng càng nhiều dịch vụ số điểm tích lũy được càng cao.
  • Số điểm và số tiền quý khách tích lũy sẽ được khấu trừ cho các dịch vụ sử dụng lần tiếp theo hoặc sẽ được cộng dồn cho nhiều lần sử dụng dịch vụ nếu quý khách chưa muốn khấu trừ hoặc chưa đủ điểm để khấu trừ dịch vụ.
  • Sau khi quý khách đã khấu trừ điểm, số điểm tích lũy sẽ bị trừ đi trong tổng số điểm Quý khách đã tích lũy.

10.2. Quy trình tích điểm: Sau khi kết thúc dịch vụ và thanh toán đầy đủ, số điểm của quý khách sẽ được Hòa Bình Group cập nhật vào tài khoản của quý khách ngay dựa trên số tiền thực tế của dịch vụ đã sử dụng.

Quý khách có thể tra cứu số điểm mình tích lũy được trên website:http://membershipcard.hoabinh-group.com/

10.3. Cách tra cứu tích điểm

Truy cập vào trang http://membershipcard.hoabinh-group.com/

Tạo tài khoản bằng cách ấn vào nút Đăng ký trên trang chủ website.

3-34Các chính sách ưu đãi tại HoaBinh Events

“HoaBinh Events - Chất lượng làm nên danh tiếng”

Chi tiết liên hệ:

Hotline: 0913.311.911 - 0939.311.911

Hà Nội: 27 - 29 Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Thủ Đô Hà Nội

Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Hồ Chí Minh: 5 Hoa Cau, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Email: info@hoabinhevents.com

 

155 lượt xem


Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...