Video highlight Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại Việt Nhật VSUN - FUJI SOLAR

Hoabinh Group tự hào được cung cấp thiết bị hội nghị, sự kiện, nhân sự phục vụ chương trình Hội nghị Hợp tác kinh tế thương mại Việt - Nhật VSUN và đêm gala Năng lượng tái tạo Việt Nam. Cùng Hoabinh Group xem Video highlight Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại Việt Nhật VSUN - FUJI SOLAR bạn nhé!

 

 

 


Từ khóa:

tư vấn Dịch Vụ 24/7

HỘI NGHỊ: 0913.311.911

                  0913.188.911

tHIẾT bỊ: 0918.640.988

kHIẾU nẠI dỊCH vỤ

hOTLINE: 0905.388.666