[TRỰC TUYẾN] - HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

  • Quy mô:   20 pax
  • Địa điểm:   Khách sạn La Thành
  • Thời gian:   30/9/2021
  • Hạng mục:  
- Ngày 30/9, HoaBinh Group hân hạnh đồng hành cùng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) với Hội thảo tổng kết Dự án “Kế hoạch hành động về công bố thông tin và truyền thông để thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu”
- Sau hơn 2 năm thực hiện, Dự án đã đạt được mục tiêu và kết quả đề ra. Đồng thời giải ngân được hơn 4,9 tỷ đồng, tương đương 79% kinh phí toàn dự án và 87% kinh phí tiếp nhận (kinh phí tiếp nhận từ nhà tài trợ là 5,62 tỷ đồng)

Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...