Tập huấn Kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em Khu vực Tây Nguyên

  • Quy mô:   100
  • Địa điểm:   Khách sạn Đam San - Buôn Ma Thuột
  • Thời gian:   02-03/07/2017
  • Hạng mục:  

Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...