Sportday HoaBinh Group

  • Quy mô:   150 pax
  • Địa điểm:   Hà Nội - Đà Nẵng - HCM
  • Thời gian:   Tháng 3/2021
  • Hạng mục:  
Team HoaBinh Group Hà Nội đã có một ngày hội thể thao vô cùng SÔI ĐỘNG và TRÀN ĐẦY HỨNG KHỞI
Xuyên suốt chương trình, những thông điệp của Ban lãnh đạo công ty được truyền tải một cách khéo léo, nhẹ nhàng, hài hước nhưng rất trọn vẹn và vô cùng thuyết phục:
  • Đúng tiến độ
  • Đúng chất lượng
  • Vượt KPI
  • Đoàn kết
  • Thành công
 
Sự đoàn kết chính là sức mạnh tạo nên thành công của HoaBinh Group, trở thành một đơn vị tổ chức #hội_nghị #sự_kiện và #du_lịch hàng đầu với sự đảm bảo về KPI, tiến độ và chất lượng sản phẩm dịch vụ.

Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...