Tuần lễ Nước Quốc tế Việt Nam - VACI 2018

Địa điểm: Trung tâm ẩm thực và hội nghị quốc tế Almaz - Vinhomes RiverSide, Hà Nội - Quy mô: 400 - Thời gian: 03-05/03/2018 - Lượt truy cập: 1091