Tuần lễ Ẩm thực Ba Lan

Địa điểm: Khách sạn Metropole Hà Nội - Quy mô: 100 khách - Thời gian: 8-15/11/2019 - Lượt truy cập: 562