Trường DHNN - Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Hải Âu - Đồ Sơn - Hải Phòng - Quy mô: 150 pax - Thời gian: 23-25/10/2020 - Lượt truy cập: 153