[TRỰC TUYẾN]-Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Việt Nam

Địa điểm: Học viện Ngoại giao - Quy mô: 200 pax - Thời gian: 18-19/11/2021 - Lượt truy cập: 122

[TRỰC TUYẾN]-Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Việt Nam- Ảnh 0
[TRỰC TUYẾN]-Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Việt Nam- Ảnh 1
[TRỰC TUYẾN]-Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Việt Nam- Ảnh 2
[TRỰC TUYẾN]-Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Việt Nam- Ảnh 3
[TRỰC TUYẾN]-Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Việt Nam- Ảnh 4
[TRỰC TUYẾN]-Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Việt Nam- Ảnh 5
[TRỰC TUYẾN]-Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Việt Nam- Ảnh 6
[TRỰC TUYẾN]-Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Việt Nam- Ảnh 7
[TRỰC TUYẾN]-Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Việt Nam- Ảnh 8
[TRỰC TUYẾN]-Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Việt Nam- Ảnh 9
[TRỰC TUYẾN]-Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Việt Nam- Ảnh 10
[TRỰC TUYẾN]-Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Việt Nam- Ảnh 11
[TRỰC TUYẾN]-Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Việt Nam- Ảnh 12
0913.311.911