[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị quốc gia về giáo dục Y khoa lần thứ V

Địa điểm: Thái Bình - Quy mô: 300 pax - Thời gian: 18-19/12/2021 - Lượt truy cập: 244

[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị quốc gia về giáo dục Y khoa lần thứ V- Ảnh 0
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị quốc gia về giáo dục Y khoa lần thứ V- Ảnh 1
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị quốc gia về giáo dục Y khoa lần thứ V- Ảnh 2
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị quốc gia về giáo dục Y khoa lần thứ V- Ảnh 3
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị quốc gia về giáo dục Y khoa lần thứ V- Ảnh 4
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị quốc gia về giáo dục Y khoa lần thứ V- Ảnh 5
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị quốc gia về giáo dục Y khoa lần thứ V- Ảnh 6
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị quốc gia về giáo dục Y khoa lần thứ V- Ảnh 7
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị quốc gia về giáo dục Y khoa lần thứ V- Ảnh 8
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị quốc gia về giáo dục Y khoa lần thứ V- Ảnh 9
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị quốc gia về giáo dục Y khoa lần thứ V- Ảnh 10
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị quốc gia về giáo dục Y khoa lần thứ V- Ảnh 11
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị quốc gia về giáo dục Y khoa lần thứ V- Ảnh 12
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị quốc gia về giáo dục Y khoa lần thứ V- Ảnh 13
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị quốc gia về giáo dục Y khoa lần thứ V- Ảnh 14
0913.311.911