[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX

Địa điểm: Đại học Quốc gia Hà Nội - Quy mô: 500 pax - Thời gian: 25-27/11/2021 - Lượt truy cập: 347

[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX- Ảnh 0
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX- Ảnh 1
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX- Ảnh 2
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX- Ảnh 3
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX- Ảnh 4
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX- Ảnh 5
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX- Ảnh 6
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX- Ảnh 7
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX- Ảnh 8
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX- Ảnh 9
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX- Ảnh 10
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX- Ảnh 11
0913.311.911