[TRỰC TUYẾN] - HỘI NGHỊ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội - Quy mô: 85 PAX - Thời gian: 21/10/2021 - Lượt truy cập: 41

0913.311.911