Triển lãm Cơ điện Việt Nam - Trung Quốc - ASEAN

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC - Quy mô: 2000 khách - Thời gian: 27-30/11/2019 - Lượt truy cập: 876