Tiệc tất niên Song Bình Group

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh - Quy mô: 100 pax - Thời gian: 1/2021 - Lượt truy cập: 455