Tiệc tất niên Freyssinet Vietnam

Địa điểm: Grand Plaza Hanoi Hotel - Quy mô: 150 - Thời gian: 24/01/2016 - Lượt truy cập: 1185