Tiệc tất niên CONIC

Địa điểm: Hồ Chí Minh - Quy mô: 100 pax - Thời gian: 14/1/2021 - Lượt truy cập: 389