Team Building Tổng Công Ty Quản Lý Bay - Summer Party 2018

Địa điểm: ASEAN RESORT & SPA - 21A Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội - Quy mô: 80 - Thời gian: 18/08/2018 - Lượt truy cập: 731