Team Building Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa điểm: Bãi biển Hạ Long, Quảng Ninh - Quy mô: 150 - Thời gian: 07-08/08/2018 - Lượt truy cập: 741