Team Building Công ty Brother Việt Nam

Địa điểm: Bãi biển Hạ Long, Quảng Ninh - Quy mô: 1500 - Thời gian: 04/08/2018 - Lượt truy cập: 734