Tập huấn Kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em Khu vực Tây Nguyên

Địa điểm: Khách sạn Đam San - Buôn Ma Thuột - Quy mô: 100 - Thời gian: 02-03/07/2017 - Lượt truy cập: 558