Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chăm sóc khách hàng (Tổ chức Lao động Quốc tế)

Địa điểm: Khách sạn Adonis + Khách sạn Fortuna - Quy mô: 25 pax - Thời gian: 13-15/7/2021 - Lượt truy cập: 166