Sự kiện ra mắt sản phẩm và khánh thành nhà máy Intech 2019

Địa điểm: Nhà máy Intech KCN Yên Phong Bắc Ninh - Quy mô: 450 - Thời gian: 30/03/2019 - Lượt truy cập: 680