Sự kiện khai trương GCOOP Việt Nam

Địa điểm: TP. HCM - Quy mô: 2.500 pax - Thời gian: 31/10/2020 - Lượt truy cập: 343