Sự kiện họp báo - Tivi thương hiệu kép chính thức phát hành

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh - Quy mô: 100 khách - Thời gian: 3/9/2020 - Lượt truy cập: 412