Ra mắt Nhóm công tác triển khai Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa

Địa điểm: Khách sạn Marriott HN - Quy mô: 50 pax - Thời gian: - Lượt truy cập: 377

Ra mắt Nhóm công tác triển khai Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa- Ảnh 0
Ra mắt Nhóm công tác triển khai Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa- Ảnh 1
Ra mắt Nhóm công tác triển khai Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa- Ảnh 2
Ra mắt Nhóm công tác triển khai Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa- Ảnh 3
Ra mắt Nhóm công tác triển khai Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa- Ảnh 4
Ra mắt Nhóm công tác triển khai Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa- Ảnh 5
0913.311.911