Night Party của FE Credit

Địa điểm: Ba Gác Nướng & Bia Bàu Cát, 212 Trương Công Định, Phường 13, Tân Bình, Tp.HCM - Quy mô: 120 - Thời gian: 04/01/2019 - Lượt truy cập: 983