Ngày hội làm đẹp - Lễ chuyển giao công nghệ 2018

Địa điểm: Dr. Hải Lê cơ sở 3 - 314 Phố Huế - Hà Nội - Quy mô: 150 - Thời gian: 28/10/2017 - Lượt truy cập: 794