Live show Dương Cầm đêm Phương trên du thuyền Hạ Long

Địa điểm: Du thuyền Paradise Hạ Long - Quy mô: 60 - Thời gian: 17/06/2018 - Lượt truy cập: 945