Little Vietnam - Đêm sắc màu

Địa điểm: Khu dự án Little Vietnam, Bãi Cháy, Hạ Long - Quy mô: 1000 - Thời gian: 01/05/2016 - Lượt truy cập: 948