Lễ ra mắt văn phòng The Gallerie by Prudential tại Đà Nẵng

Địa điểm: Đà Nẵng - Quy mô: 200 pax - Thời gian: 16/7/2020 - Lượt truy cập: 382