Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam

Địa điểm: Lotte Hanoi - Quy mô: 300 pax - Thời gian: 16/9/2022 - Lượt truy cập: 120

Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam- Ảnh 0
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam- Ảnh 1
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam- Ảnh 2
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam- Ảnh 3
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam- Ảnh 4
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam- Ảnh 5
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam- Ảnh 6
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam- Ảnh 7
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam- Ảnh 8
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam- Ảnh 9
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam- Ảnh 10
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam- Ảnh 11
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam- Ảnh 12
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam- Ảnh 13
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam- Ảnh 14
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Zamil Steel Buildings Việt Nam- Ảnh 15