Lễ ký kết hợp đồng thuê đất và bàn giao đất xây dựng nhà máy tại KCN Dệt may Rạng Đông

Địa điểm: KCN Dệt may Rạng Đông - Quy mô: 100 khách - Thời gian: 4/9/2020 - Lượt truy cập: 326