LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Hanoi - Quy mô: 100 pax - Thời gian: 15/11/2022 - Lượt truy cập: 29

LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM- Ảnh 0
LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM- Ảnh 1
LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM- Ảnh 2
LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM- Ảnh 3
LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM- Ảnh 4
LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM- Ảnh 5
LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM- Ảnh 6
LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM- Ảnh 7
LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM- Ảnh 8
LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM- Ảnh 9
0913.311.911