Lễ khởi động Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa

Địa điểm: Khách sạn JW Mariott Hanoi - Quy mô: 300 pax - Thời gian: 23/12/2020 - Lượt truy cập: 122