Lễ khởi công xây dựng khuôn viên mới trường Đại học Việt Đức

Địa điểm: Bình Dương - Quy mô: 1000 - Thời gian: 06/10/2016 - Lượt truy cập: 960