Lễ khởi công xây dựng Dự án xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hòa

Địa điểm: Sân bay Biên Hòa, Đồng Nai - Quy mô: 200 khách - Thời gian: 5/12//2019 - Lượt truy cập: 872