Lễ khởi công FLC Quảng Bình

Địa điểm: Quảng Bình - Quy mô: 200 pax - Thời gian: 17/1/2021 - Lượt truy cập: 528