Lễ Khởi công cụm công nghiệp Hải Sơn - Đức Hoà Đông - Long An

Địa điểm: Khu công nghiệp Hải Sơn - Long An - Quy mô: 300 - Thời gian: 27/6/2020 - Lượt truy cập: 555