Lễ khởi công công trình Vườn tượng APEC mở rộng

Địa điểm: Đà Nẵng - Quy mô: 200 pax - Thời gian: 8/10/2020 - Lượt truy cập: 221