Lễ khánh thành nhà máy R3V tại Đà Nẵng

Địa điểm: Đà Nẵng - Quy mô: 400 khách - Thời gian: Tháng 10/2019 - Lượt truy cập: 636