Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi

Địa điểm: Nhà Máy An Mi Tools Khu Công Nghiệp Phố Nối B, Hưng Yên - Quy mô: 250 - Thời gian: 17/10/2018 - Lượt truy cập: 1032