Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi

Địa điểm: Nhà Máy An Mi Tools Khu Công Nghiệp Phố Nối B, Hưng Yên - Quy mô: 250 - Thời gian: 17/10/2018 - Lượt truy cập: 1334

Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 0
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 1
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 2
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 3
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 4
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 5
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 6
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 7
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 8
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 9
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 10
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 11
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 12
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 13
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 14
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 15
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 16
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 17
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 18
Lễ Khánh Thành Nhà Máy An Mi- Ảnh 19
0913.311.911