Lễ khai trương văn phòng KIS

Địa điểm: Hà Nội - Quy mô: 100 pax - Thời gian: 26-27/4/2021 - Lượt truy cập: 181