Lễ khai trương showroom PANTIO chi nhánh Hoà Bình

Địa điểm: 355A Cù Chính Lan - TP. Hoà Bình - Quy mô: 150 pax - Thời gian: 24/11/2020 - Lượt truy cập: 278