Lễ Khai Trương HansenCX - Hansen Technologies Group

Địa điểm: HansenCX - 82 Xuân Thủy, quận 2, TP.HCM - Quy mô: 80 - Thời gian: 26/10/2018 - Lượt truy cập: 945