Lễ hợp long cầu Phước Lộc huyện Nhà Bè

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh - Quy mô: 200 pax - Thời gian: 18/10/2020 - Lượt truy cập: 345