Lễ Hội Anh Quốc - InspireMe Festival 2018

Địa điểm: Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Quy mô: 30000 - Thời gian: 09-11/11/2018 - Lượt truy cập: 720