Kỉ niệm 20 năm ra trường THPT Quỳnh Côi niên khoá 1997-2000

Địa điểm: THPT Quỳnh Côi - Thái Bình - Quy mô: 300 pax - Thời gian: 14/11/2020 - Lượt truy cập: 347