Khoá học Tương lai TCA 2.0 - Kỹ năng bảo trợ tương lai

Địa điểm: Vĩnh Phúc - Quy mô: 150 - Thời gian: 18,19,20/6/2020 - Lượt truy cập: 311