Hội Thi Tuyên Truyền Tại BV Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương

Địa điểm: Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương, Đông Anh, Hà Nội - Quy mô: 200 - Thời gian: 15/12/2018 - Lượt truy cập: 611