Hội thảo Tổng kết hoạt động giám sát hậu kiểm vắc xin và sinh phẩm y tế năm 2020

Địa điểm: Flamingo Đại Lải - Quy mô: 100 pax - Thời gian: 30/12/2020 - Lượt truy cập: 154